Hlavná stránka

Adresa:  Denný stacionár Jánošík 
P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec 

Forma poskytovanej sociálnej služby:  Ambulantná 
Otváracia doba:  od pondelka do piatku: 6:30-16:00

 

Denný stacionár


           a) Poskytuje 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. Sociálne poradenstvo, 
3. Sociálna rehabilitácia, 
4. Stravovanie,

 

           b) Zabezpečuje 

1.  Pracovná terapia, 
2. Záujmová činnosť. 

  V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, 
  ktorá zabezbečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Denný stacionár

 

Poskytuje nové, špičkové a moderné zariadenie na vysokej odbornej úrovni s požadovanou kvalifikáciou. 
  O klientov sa denne stará vysoko špecializovaný tím stálych pracovníkov, 
ktorí sa so ŤZP občanmi pravidelne a dlhodobo stretávajú, a majú dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti. 
Záujmové aktivity sú: tvorivé dielne, arteterapia vedená – certifikovaným odborníkom, muzikoterapia, 
  pletenie košíkov, výlety, exkurzie, filmový klub, podpora talentov z radov ŤZP občanov! 

Umiestnením v stacionári ŤZP občana neprídete o opatrovateľský príspevok !

Naši klienti a rodinní príslušníci sa môžu tešiť na množstvo spoločných aktivít, výletov a zaujímavých činností.

 

Lajkni nás na facebooku.
Facebook Pagelike Widget