Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do Denného stacionáru Jánošík, a potrebné dokumenty:

 

Denný stacionár Jánošík je zariadenie pre ŤZP osoby vo veku od 16 rokov a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa.

 

Forma pohovoru:

Osobný pohovor

 

Potrebné dokumenty:

Potvrdenie o stupni odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
– potvrdenie vystaví obec v ktorej má klient trvalý pobyt, alebo MÚ – odbor sociálnych vecí

 

Dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, a podpísať:
Vyplnenie žiadosti v Dennom stacionári Jánošík
(P. Rádayho 1853/6, 984 01 Lučenec),
a nakoniec je potrebné podpísanie zmluvy

Lajkni nás na facebooku.
Facebook Pagelike Widget