Cenník

 


Cenník služieb – Denný stacionár Jánošík

 

Platný od:

01.02.2023

Cena za služby pre osobu s posudkom odkázanosti:  Služba

  Cena v €

  Pobyt klienta na mesiac / záujmová činnosť  25,00 €
  Raňajky   0,80 €
  Desiata   0,25 €
  Obed   2,10 €
  Olovrant   1,00 €
  Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby   0,00 €
  Sociálne poradenstvo   0,00 €
  Sociálna rehabilitácia   0,00 €
  Pracovná terapia   0,00 €

Odborné a obslužné činnosti sú zabezpečené zdarma.

Spôsob platenia úhrad v dennom stacionári Jánošík: platba v hotovosti.

Podmienky platenia úhrad v dennom stacionári Jánošík:

  • Platba sa vykoná do posledného dňa prebiehajúceho mesiaca.

 

Na stiahnutie: cenník Filantrop

Lajkni nás na facebooku.
Facebook Pagelike Widget